Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah

Isku darka shaqada ee Inc. Macluumaadkaaga la wadaagi mayno dhinac saddexaad oo ka baxsan hay'addeenna, oo aan ahayn sida loogu baahan yahay si aan u fulinno amarkaaga.

Haddii aad na weydiiso in aan, waxaa laga yaabaa in aan kula soo xidhiidhi via email mustaqbalka in uu kuu sheego oo ku saabsan gaar ah, wax soo saarka ama adeegyada cusub, ama isbedel ku Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this.

Helitaanka iyo Xakamaynta Macluumaadka

Waad ka bixi kartaa wixii xiriir mustaqbal ah annaga ah waqti kasta. Waad sameyn kartaa waxyaabaha soo socda wakhti kasta adiga oo nagala soo xiriiraya cinwaanka emaylka ama nambarka taleefanka ee ku yaal bartayada internetka. Macluumaadka shaqsiyeed ee la ururiyey kiisaskaas waxaa ka mid noqon kara magacaaga, faahfaahinta xiriirkaaga, cinwaanka emaylka, iyo lambarka taleefanka. Waliga cidna lama wadaagi karno ama u iibin mayno macluumaadkaaga qofna.

Su'aalo kasta waa in lagu hagaajiyaa: info@nextmapping.com